Chai thuốc thử thủy tinh

    Chai thuốc thử miệng rộng có nút thủy tinh chống bụi rất hữu ích để lưu trữ cả chất lỏng và bột.Miệng chai và thân nút chai này được mài bằng máy.Mối nối thủy tinh với thủy tinh này là một con dấu kín khí mà không cần sử dụng nút cao su hoặc nút chai.


    Những chai thuốc thử bằng thủy tinh màu hổ phách, miệng hẹp có nút thủy tinh mài rất hữu ích để lưu trữ các dung dịch nhạy sáng.Nút thủy tinh có mặt đất mang lại cảm giác kín khí.Lý tưởng để lưu trữ hóa chất một cách an toàn ở dạng lỏng hoặc dạng bột.

  • 30ml 60ml 120ml Chai thuốc thử thủy tinh miệng rộng màu hổ phách

    30ml 60ml 120ml Thuốc thử thủy tinh miệng rộng màu hổ phách ...

  • Chai thuốc thử thủy tinh trong suốt 500ml 1L

    Thuốc thử thủy tinh đất hóa học trong suốt 500ml 1L...

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!